మోపూరు కాలభైరవుడు – విద్వాన్ రామిరెడ్డి యల్లారెడ్డి

విద్వాన్ రామిరెడ్డి యల్లారెడ్డి గారు రాసిన భైరవేశ్వర ఆలయ చరిత్ర – ‘మోపూరు కాలభైరవుడు’. 2002లో ప్రచురితం.

చదవండి :  తాతాచార్ల కథలు - సిపి బ్రౌన్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: