ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 10, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 10, 2014 (బుధవారం)

మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం)

తిధి: చవితి (రా 9.36 వరకు)

నక్షత్రం: పుష్యమి తె 6.00వ

శుభ మూహూర్తం: మ 2.55ల 3.45వ, తె 4.00ల 4.45వ

వర్జ్యము: మ 12.25ల  2.11 వ

దుర్మూహుర్తము: ప 11.46ల  12.30వ

చదవండి :  ఈ రోజు పంచాంగం - డిసెంబర్ 1, 2014

ఇదీ చదవండి!

పంచాంగం

ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 3, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 3, 2014 (బుధవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: ద్వాదశి (రా 8.08 వరకు) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: