దేవునికడప బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఈ పొద్దు

దేవుని కడప బ్రహ్మోత్సవాలలో నాలుగోరోజు శుక్రవారం నాటి ఉత్సవాలు…

ఉదయం చిన్నశేషవాహనంపై ఊరేగింపు

ఉదయం 10గంటలకు స్నపన తిరుమంజనం

సాయంత్రం 6గంటలకు వూంజల్‌సేవ

సాయంత్రం హనుమంత వాహనం పై ఊరేగింపు

చదవండి :  చిన్నశేష, హనుమంత వాహనాలపైన కడపరాయడు

ఇదీ చదవండి!

మాటలేలరా యిక మాటలేల

మాటలేలరా యిక మాటలేల – అన్నమయ్య సంకీర్తన

పదకవితా పితామహుడి ‘కడపరాయడు’ జగదేక సుందరుడు, అందగాడు. వాని అందచందాలు చూసి కన్నెలు పరవశించినారు. వాని చేతలకు బానిసలైనారు. కడపరాయని …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: