మాటలేలరా యిక మాటలేల

మాటలేలరా యిక మాటలేల – అన్నమయ్య సంకీర్తన

పదకవితా పితామహుడి ‘కడపరాయడు’ జగదేక సుందరుడు, అందగాడు. వాని అందచందాలు చూసి కన్నెలు పరవశించినారు. వాని చేతలకు బానిసలైనారు. కడపరాయని వశీకరణకు గురైన ఒక నాయిక  ఆ ‘మాయగాడి’ని మోహిస్తూ.. వచ్చి వలపులందుకొమ్మని ఇట్లా పిలుస్తోంది…

వర్గం: శృంగార సంకీర్తన
రాగము: శంకరాభరణం
రేకు: 1610-4
సంపుటము: 26-58

మాఁటలేలరా యిఁక మాఁటలేల
మాఁటలేలరా మాయకాఁడా ॥పల్లవి

చూచి చూచే చొక్కించితి
యేచి నీ చేఁత కేమందురా
కాచెఁ బూచెను కాఁగిట చన్నులు
లోఁచి చూడకు లోనైతి నీకు ||మాఁటలేలరా ||

చదవండి :  నేనుసేసే చేఁతలలో నెరుసున్నదా - అన్నమయ్య సంకీర్తన

నవ్వి నవ్వే నమ్మించితి
ఎవ్వరును నిఁక నేమనేరు
రవ్వసేసెను రాఁపగు వలపులు
తవ్వ కిఁక జోలిదక్కితి నేను ||మాఁటలేలరా ||

చేరి చేరి చేకొంటివి యింత
దూరఁబోతే దోసమిఁక
యేరా శ్రీ వేంకటేశ్వరుడా
రార కడపలో రతికెక్కెఁ బనులు ||మాఁటలేలరా ||

ఇదీ చదవండి!

సింగారరాయుడ

సింగారరాయుడ వౌదు చెన్నకేశా – అన్నమయ్య సంకీర్తన

మాచనూరు చెన్నకేశవుని సంకీర్తనలు – 1 పదకవితా పితామహుడు దర్శించిన క్షేత్రాలు అనేకం కడప జిల్లాలో ఉన్నాయి. ఆయా వైష్ణవ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: