బెస్తవేముల శాసనం

బెస్తవేముల జమ్మలమడుగు తాలూకాలోని ఒక గ్రామం. ఈ గ్రామంలోని సర్వే నంబరు 34 వద్ద ఏర్పాటు చేసిన హద్దు రాయి (స్థానికంగా వీటిని రొమ్ము రాళ్ళు అని కూడా వ్యవహరిస్తారు) పైన రాసిన శాసనమిది. ఇందులోని విషయం అస్పష్టంగా ఉంది.

శాసన పాఠము:

1. —| బెస్తవేముల[ప]

2. —– న –

3. – సన్న — 0 –

4. — గోపి – 0ఢు

Ref (No 159 of 1967)

చదవండి :  నాటి 'తిరువత్తూరై' నే నేటి అత్తిరాల !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: