ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 11, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 11, 2014 (గురువారం)

మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం)

తిధి: పంచమి (రా 11.50 వరకు)

నక్షత్రం: ఆశ్లేష పూర్తి

శుభ మూహూర్తం: ప 11.15ల 12.05వ

వర్జ్యము: రా 8.18ల  10.05 వ

దుర్మూహుర్తము: ప 10.18ల  11.02వ, మ 2.44ల  3.18వ

చదవండి :  ఈ రోజు పంచాంగం - డిసెంబర్ 8, 2014

ఇదీ చదవండి!

పంచాంగం

ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 4, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 4, 2014 (గురువారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: త్రయోదశి(సా 7.04 వరకు) నక్షత్రం: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: