ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 9, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 9, 2014 (మంగళవారం)

మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం)

తిధి: తదియ (సా 7.52వరకు)

నక్షత్రం: పునర్వసు రా 3.38వ

శుభ మూహూర్తం: తె 4.00ల 4.50వ

వర్జ్యము: మ 2.43ల  4.27 వ

దుర్మూహుర్తము: ప 8.49ల  9.33వ, రా 10.51ల  11.35వ

చదవండి :  ఈ రోజు పంచాంగం - నవంబరు 27,2014

ఇదీ చదవండి!

పంచాంగం

ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 3, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 3, 2014 (బుధవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: ద్వాదశి (రా 8.08 వరకు) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: