ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 4, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 4, 2014 (గురువారం)

మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం)

తిధి: త్రయోదశి(సా 7.04 వరకు)

నక్షత్రం: భరణి రా 11.22వ

శుభ మూహూర్తం: లేదు

వర్జ్యము: ప 9.12ల  10.46 వ

దుర్మూహుర్తము: ప 10.14ల 10.59వ, మ 2.14ల  3.26వ

 

చదవండి :  ఈ రోజు పంచాంగం - డిసెంబర్ 12, 2014

ఇదీ చదవండి!

పంచాంగం

ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 5, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 5, 2014 (శుక్రవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: చతుర్దశి(సా 6.19 వరకు) నక్షత్రం: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: