ఈ రోజు పంచాంగం – నవంబరు 27,2014

తేదీ: నవంబరు 27, 2014

మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం)

తిధి: పంచమి (ప 8.58 వరకు)

నక్షత్రం: ఉత్తరాషాడ ఉ 7.44వరకు, శ్రవణం తె 6.14వ

శుభ మూహూర్తం: రా 9.10ల 10.00వ

వర్జ్యము: ప 11.29ల  12.59 వ

దుర్మూహుర్తము: ప 10.11 ల 10.56వ, మ 2.39ల 3.24వ

 

చదవండి :  ఈ రోజు పంచాంగం - డిసెంబర్ 9, 2014

ఇదీ చదవండి!

పంచాంగం

ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 4, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 4, 2014 (గురువారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: త్రయోదశి(సా 7.04 వరకు) నక్షత్రం: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: