ఒక తల్లి తైలవర్ణ చిత్రం (చిత్రకారుడు: మురళి)

నా కొడకా నాగయో…. జానపదగీతం

వర్గం: కలుపు పాట

పాడటానికి అనువైన రాగం: సావేరి స్వరాలు (ఏకతాళం)

దాయాదుల కారణంగా కొడుకు వ్యసనాలు మరిగి చివరకు జైలు పాలయినాడు. సర్కారోల్లు ఇంటికొచ్చి కొడుకుకు బేడీలు వేసి తీసుకుపోవటంతో అవమానపడిన ఆ తల్లి బాధతో రగిలిపోయింది. ఆ తల్లి బాధను జానపదులు ఇలా పాటగా పాడినారు..

నగుమాసం నినుమోసి
నినుకంటిరో నా కొడకో
నాకగుమానం సేస్తివిరో
నా బాలనాగయో

దాయాదుల దోవలోన
పోవద్దంటే ఇనకపోతివిరో
ఆరి కూతలు ఇని సెడితివి
నా బాలనాగయో

చదవండి :  బండీరా..పొగబండీరా... జానపదగీతం

సారాయి జూదం మరిగి
సంసారం వీగితివిరో
నీవెంతా పనీ సేస్తివిరో
నా బాలనాగయో

సర్కారూ ఇంటికొచ్చి
కేడీవని నీకూ బేడీలేత్తే
నా కన్నకడుపూ కాలిపాయ
నా కొడకా నాగయో

పాటను సేకరించినవారు: కీ.శే. కలిమిశెట్టి మునెయ్య, దొమ్మరనంద్యాల, కడప జిల్లా

ఇదీ చదవండి!

శివశివ మూరితివి

శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట

కోలాట కోపుల్లో తాలుపుగట్టి మొదటిది. ‘శివశివ మూరితివి’ అనే ఈ పాట తాలుపుగట్టి కోపుల్లో కడప జిల్లాలో జానపదులు పాడుకునే …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: