తాతాచార్ల కథలు – సిపి బ్రౌన్

పుస్తకం : తాతాచార్ల కథలు’,  రచన: సిపి బ్రౌన్, సంపాదకత్వం: బంగోరె, ప్రచురణ : జులై 1974లో ప్రచురితం.

చదవండి :  శ్రుతి (కథ) - డాక్టర్ కేతు విశ్వనాథరెడ్డి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: