కడప జిల్లా సమాచార దర్శిని – 1992

కడప జిల్లా సమాచార దర్శిని విశాలాంధ్ర దినపత్రిక అనుబంధంగా 1992 లో ప్రచురితం అయింది. ఈ పుస్తకం కడపజిల్లా చారిత్రక, రాజకీయ, సమాజిక, సాహిత్య, సాంస్కృతిక ,ఆర్ధిక అంశాలను మనముందు ఉంచింది.

భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుడు, ప్రముఖ విశ్లేషకుడు శ్రీ తుంగా లక్ష్మినారాయణ గారు www.kadapa.info వెబ్సైట్ లో ఈ-బుక్ గా అందుబాటులో ఉంచేందుకు అనువుగా ఈ పుస్తకాన్ని పంపారు. ఈ పుస్తకానికి లక్ష్మినారాయణ గారు రాసిన ముందుమాట పుస్తకాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. అయన ఈ పుస్తక ప్రచురణ కమిటీ సభ్యులుగా కూడా వ్యవహరించారు. వారికి www.kadapa.info తరపున ధన్యవాదాలు.

చదవండి :  మేఘదూతము

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: