బుడ్డాయపల్లె శాసనము
బుడ్డాయపల్లె

బుడ్డాయపల్లె శాసనము

బుడ్డాయపల్లె కడప తాలూకాలోని చెన్నూరు మండలానికి చెందిన ఒక పల్లెటూరు. ఈ ఊరికి ఒక మైలు దూరంలో, పొలాలలో విరిగిన రాయిపైన దొరికిన శాసనమిది. ఇందులోని వివరాలు అస్పష్టం.

శాసన పాఠము:

1. – – – వ –

2. – – – . శ్రీ

3. – – మచ్చే

4. – పనద – గవిణ

5. – – మకషిప

6. – – కేరిమీ. వ్వక

చదవండి :  అన్నలూరు శాసనము

7.  – – భక్కపరి [ఆ?]

8. – – – వ – – పద్య.

Ref No (No 94 of 1967)

బుడ్డాయపల్లె ఫోటోల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

ఇదీ చదవండి!

మాలెపాడు శాసనము

తంగేడుపల్లి శాసనము

తంగేడుపల్లి బద్వేలు తాలూకాలోని ఒక గ్రామము. ఆ ఊరి పొలాలలో ఉన్న ఒక శిల్పం పైన లభ్యమైన శాసనమిది. ఒక …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: