పాతలు

పాతలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న పాతలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms of the word ‘పాతలు’ in Telugu Language.

పాతలు :

నామవాచకం (noun), బహువచనం (plural)

  • గుడ్డ ముక్కలు
  • బట్ట ముక్కలు
  •  Cloth pieces (ఆంగ్లం)

వివరణ :

కడప జిల్లాలో పాతలు అనే పదాన్ని Cloth pieces అనే ఇంగ్లీషు పదానికి సమానార్థకంగా వాడతారు.

వాడుక :

  • పాతలు పరుచు
  • పాతలు మడత పెట్టు
  • మసిపాత
  • “జాత్యుచిత చరిత్రమ మత్ప్రీత్యర్థంబూఁది తనదు హృదయము శుచితానిత్యంబుగఁదత్తను సాంగత్యము మసిపాఁత మానికంబై యెదుగన్‌.” [ఆముక్త మాల్యద -6-5]
  • సన్న పిల్లోని పాతలు ఉతికినారా?
చదవండి :  గడ్డపార అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి


error: