తాపలు

తాపలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న తాపలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms of the word ‘తాపలు‘ in Telugu Language.

తాపలు :

నామవాచకం (noun), బహువచనం (plural)

 • మెట్లు
 • అంచీలు
 • చీడీలు
 • పాంటికెలు
 • మెటికలు
 • Stairs or Steps (ఆంగ్లం)
 • सीढ़ियों (హిందీ)

వివరణ :

కడప జిల్లాలో తాపలు అనే పదాన్ని stairs అనే ఇంగ్లీషు పదానికి సమానార్థకంగా వాడతారు. దీనినే కడప జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ‘మెటికలు’ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. కోస్తా ప్రాంతంలో ‘మెట్లు’ అని తెలంగాణా ప్రాంతంలో ‘అంచీలు’ అని వ్యవహరిస్తారు.

చదవండి :  ఎర్రగడ్డ లేదా ఎరగడ్డ లేదా యరగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

వాడుక :

 • తాపలు చూసుకుని ఎక్కండి
 • ఎత్తైన తాపలు
 • వాడు తాపలెక్కుతూ పడినాడు

తాప :

నామవాచకం (noun), ఏకవచనం(Singular)

 • మెట్టు (కోస్తా మాండలికం)
 • ప్రతి సంవత్సరం [తెలంగాణ మాండలికం]
 • అంచీ
 • చీడీ
 • పాంటికె
 • నిచ్చెన
 • మెటిక
 • Stair or Step (ఆంగ్లం)
 • सीढ़िय (హిందీ)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: