‘గండికోట’కు చేరుతున్న కృష్ణమ్మ

‘గండికోట’కు చేరుతున్న కృష్ణమ్మ

చదవండి :  గండికోటను దత్తత తీసుకున్న దాల్మియా సంస్థ

ఇదీ చదవండి!

నీటిమూటలేనా?

‘గండికోట’కు నీల్లేయి సోమీ?

ఫిబ్రవరి 27న ‘గండికోట’ జలాశయాన్ని సందర్శించిన ముఖ్యమంత్రి గారు కాలవ గట్ల మీద నిద్ర పోయైనా జులై నాటికి అక్కడ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: